Szybki kontakt:
    

adres e-mail:
biuro@abch.com.pl

     Tel.: +48 - 22-633 06 73
       +48 - 603 644 263
Fax: +48 - 22-254 75 56


Ocena ryzyka zawodowego

Analiza Bezpieczeństwa Chemicznego

Czy pracownicy Waszej firmy narażeni są na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy? Jeżeli tak - proponujemy usługi w zakresie oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi.

Wymagania dotyczące oceny ryzyka przez pracodawców i działań z tego zakresu określone są w następujących aktach prawnych:
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.).
Agencja Bezpieczeństwa Chemicznego oferuje Państwu wykonywanie oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na oddziaływanie czynników chemicznych szeroko stosowanymi metodami:
 • Studium zagrożeń i zdolności działania (Hazard and Operability Study - HAZOP)
 • Analiza "co jeśli" (What-If)
 • Analiza drzew błędów (Fault Tree Analysis - FTA)
 • Analiza drzew zdarzeń (Event Tree Analysis - ETA)
W wyniku przeprowadzenia przez nas procesu oceny ryzyka zawodowego zapewniamy dostarczenie kompletnego zestawu informacji dotyczących:
 • Określenia miejsca istnienia ryzyka zawodowego
 • Określenia, na czym polega zagrożenie
 • Określenia, co może się wydarzyć w określonym miejscu
 • Potencjalnych strat ludzkich i materialnych
 • Stopnia ekspozycji (czasu narażenia)
 • Prawdopodobieństwa wystąpienia
 • Kategorii ryzyka
 • Sposobu dalszego postępowania
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt - przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Chemicznego są gotowi udzielić wyczerpujących informacji w tym zakresie.