Szybki kontakt:
    

adres e-mail:
biuro@abch.com.pl

     Tel.: +48 - 22-633 06 73
       +48 - 603 644 263
Fax: +48 - 22-254 75 56


Karty Charakterystyki

Amoniak, Benzen, Chlor....

Czy Wasza firma produkuje, sprowadza lub posługuje się niebezpiecznymi substancjami lub preparatami chemicznymi? Jeżeli tak - proponujemy usługi w zakresie ich klasyfikacji oraz opracowania i aktualizacji ich kart charakterystyki.

W krajach będących członkami Unii Europejskiej obowiązują przepisy stanowiące wdrożenie szeregu dyrektyw (tzw. "dyrektyw chemicznych") regulujących identyfikację zagrożeń związanych z chemikaliami oraz ich bezpieczne stosowanie. W Polsce do najważniejszych przepisów w tym zakresie należy Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Agencja Bezpieczeństwa Chemicznego nie proponuje Państwu tłumaczenia kart charakterystyki. Długoletnie doświadczenie wykazało, że jest to rozwiązanie połowiczne, które nie wytrzymuje w większości przypadków weryfikacji przez służby kontrolujące ich jakość (Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Ochrony Środowiska.....). Nawet najbardziej wierne tłumaczenie nie jest bowiem w stanie sprawdzić wiarygodności zamieszczonych w oryginalnej karcie danych, ani też zaproponować wymaganych przez krajowe regulacje prawne polskich odpowiedników zagranicznych przepisów czy normatywów higienicznych.

Dostarczone przez Państwa oryginalne karty charakterystyki producenta lub inne materiały stanowiące podstawę ich opracowania są poddawane przez zespół opracowujący ich polską wersję procesowi weryfikacji (często wiąże się z tym konieczność uzyskania dokładniejszych informacji, co niekiedy prowadzi do przeklasyfikowania preparatu). Opracowane przez nas karty odpowiadają aktualnemu stanowi wszystkich przepisów prawnych odnoszących się do będących ich przedmiotem substancji chemicznych. Gwarantujemy wysoki poziom opracowanych przez nas kart charakterystyki i reprezentowanie interesów Waszej firmy w przypadku kontaktów z przedstawicielami instytucji kontrolujących. Przejmujemy na siebie obowiązki związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów i poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych (w imieniu Waszej firmy) o wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niebezpiecznych preparatów chemicznych, dla których Agencja Bezpieczeństwa Chemicznego opracowała lub zaktualizowała karty charakterystyki. Na Państwa życzenie gwarantujemy monitoring aktualności kart charakterystyki pod kątem obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz ich aktualizację w razie konieczności.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt - przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Chemicznego są gotowi udzielić wyczerpujących informacji w tym zakresie.
karty@abch.com.pl