Szybki kontakt:
    

adres e-mail:
biuro@abch.com.pl

     Tel.: +48 - 22-633 06 73
       +48 - 603 644 263
Fax: +48 - 22-254 75 56


Analiza Ryzyka Procesowego

Czy Wasza firma prowadzi działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem lub magazynowaniem dużych ilości chemikaliów? Czy prowadzona działalność może (czysto teoretycznie) doprowadzić do pożaru, wybuchu, narażenia ludzi i środowiska podczas uwolnienia tych chemikaliów w przypadku awarii? Czy Wasz zakład został zaliczony do zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej? Jeżeli tak - proponujemy usługi w zakresie oceny ryzyka procesowego dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Waszej firmie.

Wymagania dotyczące analizy ryzyka związanego z możliwością wystąpienia awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych określone są w następujących aktach prawnych:
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. nr 104 poz. 970 z dnia 13 czerwca 2003 r. z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.(Dz. U. nr 131 poz. 1219).
Agencja Bezpieczeństwa Chemicznego oferuje Państwu wykonywanie analiz ryzyka procesowego przy zastosowaniu komputerowo wspomaganych metod analitycznych dostosowanych do zakresu prowadzonych prac (listy kontrolne, HAZOP, analiza drzew błędów, analiza skutków).

Oferujemy pomoc przy opracowywaniu, weryfikacji i aktualizacji raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych, programów zapobiegania awariom, zgłoszeń i innych dokumentów niezbędnych do wykazania wysokiego poziomu bezpieczeństwa Waszej firmy. Agencja Bezpieczeństwa Chemicznego służy również doradztwem przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt - przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Chemicznego są gotowi udzielić wyczerpujących informacji w tym zakresie.