Szybki kontakt:
    

adres e-mail:
biuro@abch.com.pl

     Tel.: +48 - 22-633 06 73
       +48 - 603 644 263
Fax: +48 - 22-254 75 56


REACH, GHS

Czy powyższe skróty wydają się Państwu tajemnicze? Czy Wasza firma produkuje, sprowadza lub posługuje się substancjami lub preparatami chemicznymi w ilości większej niż 1 tona rocznie? Czy chcecie się dowiedzieć, jaki wpływ na sytuację Waszej firmy będzie miało wprowadzenie spodziewanych przepisów prawnych odnoszących się do substancji i preparatów chemicznych? Jeżeli tak - proponujemy usługi w zakresie związanym z nowym podejściem do klasyfikacji, oznakowania, oceny i rejestracji chemikaliów.

29 października 2003 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu chemikaliów. Nowy system nosi umownie nazwę REACH (od angielskiej nazwy Registration, Evaluation And Authorization of Chemicals).

Globalny zharmonizowany system klasyfikacji i znakowania substancji chemicznych GHS (od angielskiej nazwy Globally Harmonized System) został przyjęty (w pierwszej wersji) w grudniu 2002 roku przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN/ECE).

Jakkolwiek oba systemy nie mają w chwili obecnej obowiązującej mocy prawnej, należy się liczyć z realną możliwością wdrożenia ich w krajowym systemie prawnym do 2007 - 2008 roku.

Agencja Bezpieczeństwa Chemicznego oferuje Państwu:
  • Analizę skutków wdrożenia systemu REACH dla firm zajmujących się importem, produkcją lub dystrybucją chemikaliów
  • Szkolenia w zakresie wpływu wprowadzenia systemów REACH i GHS na politykę firmy
  • Pomoc w trakcie oceny i rejestracji chemikaliów
  • Klasyfikację i oznakowanie substancji i preparatów chemicznych zgodnie z nowymi zasadami.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt - przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Chemicznego są gotowi udzielić wyczerpujących informacji w tym zakresie.