Szybki kontakt:
    

adres e-mail:
biuro@abch.com.pl

     Tel.: +48 - 22-633 06 73
       +48 - 603 644 263
Fax: +48 - 22-254 75 56


O firmie

Agencja Bezpieczeństwa Chemicznego jest firmą skupiającą specjalistów z zakresu oceny zagrożeń związanych z oddziaływaniem substancji chemicznych na zdrowie ludzi i na środowisko. Naszym celem jest służyć Państwu pomocą przy rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności spełnienia przepisów prawnych odnoszących się do substancji i preparatów chemicznych.

Mamy bogate doświadczenia związane z profesjonalną klasyfikacją, znakowaniem oraz opracowywaniem kart charakterystyki substancji i preparatów chemicznych. Przeprowadziliśmy szereg ocen instalacji i procesów technologicznych pod kątem bezpieczeństwa procesowego na potrzeby raportów o bezpieczeństwie. Prowadzimy konsultacje w zakresie nowych "chemicznych" regulacji prawnych oraz oceny ich wpływu na branże i zakłady przemysłowe. Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami zajmującymi się powyższą problematyką.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie spełnić Państwa oczekiwania w zakresie:
  • opracowania kart charakterystyki
  • oceny ryzyka zawodowego
  • oceny ryzyka procesowego
  • oceny wpływu wprowadzenia nowych, "chemicznych" systemów prawnych
Informacje na temat zagadnień związanych z przepisami prawnymi odnoszącymi się do chemikaliów można znaleźć w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych http://www.chemikalia.mz.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu ze współpracującą z nami szwajcarską firmą Chemical Exchange Directory służącą pomocą wszystkim firmom wprowadzającym swoje produkty na rynki międzynarodowe w zakresie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska http://www.ced.ch

Siedziba naszej firmy znajduje się w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bairda 30/25, jednak dla Państwa wygody otworzyliśmy filię w Warszawie przy ulicy Kochanowskiego 12/25. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu kontakt bezpośredni. Wszelkich informacji udzielamy listownie, za pomocą faksu, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Pozostajemy z nadzieją na owocną współpracę,

Adres:
Agencja Bezpieczeństwa Chemicznego
ul. Kochanowskiego 12/25
01-864 Warszawa